Espai migdia

De 13h a 15h és el moment de l’espai migdia, on els nens i nenes dinen al menjador (de manera escalonada tenint en compte les necessitats de cada edat) i on es plantegen activitats més lúdiques.  L’equip d’educador i educadores el formen: 

  • Coordinadora d’Espai Migdia 
  • Monitors/es de menjador 
  • Monitors/es de pati i activitats 

 

Objectius generals de l’espai migdia: 

  • Establir uns hàbits alimentaris i d’higiene bàsics. 
  • Respectar en tot moment els companys i companyes i el/les monitor/es, així com el material i les instal·lacions. 
  • Fruir de l’estona de migdia com d’un temps agradable i viure el joc i les activitats com a una estona gratificant. 

 

Activitats 

Infantil: 

  • P-3: Jocs d’exterior, sorral i migdiada. 
  • P-4 i P-5: Jocs d’interior, jocs d’exterior, sorral, joc simbòlic i manualitats. 

Primària: 

  • Jocs de taula, taller de creativitat, aula d’estudi i joc simbòlic.