Alexia

Alexia és la plataforma de gestió i comunicació de què disposa el nostre centre.
Clicant la imatge, podràs accedir a la plataforma.