Reptes

L’activitat Tria un repte, que es realitza a cicle mitjà i cicle superior, consisteix en propostes de treball individual amb les quals volem potenciar l’autonomia i les competències bàsiques i fer que els alumnes aprenguin de manera globalitzada i contextualitzada respectant els diferents ritmes i interessos. 

En aquest taller es té en compte la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner, ja que són propostes variades que van des de fer un teler, crear un còmic, fer una maqueta de la Terra, reinterpretar una obra d’art, etc. 

  

Com funciona? 

Els alumnes es barregen en tres grups per cicle. A cada grup se li ofereixen cada trimestre cinc propostes de treball (reptes) entre les que han d’escollir quina volen portar a terme. A partir d’aquest moment cadascú s’ha d’autoregular per intentar assolir el repte i, d’aquesta manera, ser el protagonista del seu aprenentatge.