Intel·ligències múltiples

El projecte de treball de les intel·ligències múltiples a l’escola parteix de la necessitat d’oferir als alumnes diverses maneres d’aprendre i gaudir fent-ho aprofitant el màxim les seves capacitats i aprofundint en cada una d’elles de manera lúdica, creativa, dinàmica i semidirigida 

La teoria de les intel·ligències múltiples, model proposat per Howard Gardner planteja la intel·ligència humana com un conjunt d’intel·ligències , diferents i independents. 

La intel·ligència es defineix com la capacitat  cerebral que ens permet entendre el món, escollint la millor via, la capacitat de resoldre problemes o crear productes valorats en un o més context culturals. La intel·ligència no és quelcom tangible o concret; la cultura i les seves activitats són determinants pel desenvolupament de les capacitats, per tal de mostrar el potencial de l’individu.
Segons la teoria de Howard Gardner hi ha vuit Intel·ligències. (I. Lingüística,  I. lógico-matemàtica, I. Intel·ligència espacial o creativa, I. Intel·ligència Musical, I. Intel·ligència corporal-cenestésica, I. intrapersonal, I. Intel·ligència interpersonal i I. Intel·ligència Naturalista) 

Des de la nostra escola considerem treballar les Intel·ligències Múltiples de manera sistemàtica generant experiències que animin als alumnes a conèixer-les, aprofundir i desenvolupar-les de manera lúdica i generant curiositat per a diferents maneres d’entendre el món i els seus processos. 

Proposem que es treballin de manera independent,  entenent els tallers d’IMM deslligats dels continguts que es treballen a les matèries i a la metodologia pròpia del treball per competències, que es fa paral·lelament.  

És important considerar que l’aprenentatge significatiu pren més valor quan són els mateixos alumnes, entre iguals, que s’ajuden i reben ajuda uns dels altres, s’expliquen amb les seves pròpies paraules allò que s’espera que desenvolupin o duguin a terme i hi aporten part de la seva experiència, a diferents nivells segons l’edat que tinguin, a les activitats que realitzen.  

Els tallers d’IIMM són espais programats de forma oberta, és a dir que les programacions de les activitats que es duen a terme són flexibles i, per tant, no és necessari adaptar-les  i tothom en pot participar, amb diferents nivells d’aplicació pràctica.  

 A l’escola treballem tenint en compte l’aprenentatge competencial, cooperatiu i socialitzador, per projectes i amb el Taller d’Intel·ligències múltiples. 

Organitzem les  IIMM en 5 tallers: 

  • Lògico-matemàtica  
  • Lingüística
  • Intra/interpersonal 
  • Naturalista  
  • Musical         

 

Inteligències_01
Intel·ligències_02