Hort escolar

Els horts escolars signifiquen una eina que afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental, al desenvolupament individual i social. A la nostra escola aquest espai significa una gran oportunitat per observar i conviure amb l’entorn natural d’una forma molt directa. Durant el curs, els diferents grups-classe aporten el seu “granet de sorra” plantant verdures i hortalisses, tenint cura d’elles, observant directament els canvis que es produeixen durant les diferents èpoques de l’any.

L’hort de l’escola també és un espai per a la cooperació i el diàleg, ja que cadascú pren una responsabilitat col·lectiva.

Objectius fonamentals

  • Aprofundir en la cultura de la sostenibilitat i la cultura de la terra.
  • Produir aliments segurs, de qualitat i respectuosos amb el medi ambient.
  • Potenciar el treball comunitari, la cooperació i la responsabilitat.
  • Construir un entorn social i un estil de vida més saludable.
  • Crear petits entorns agrícoles a les àrees urbanes.
  • Millorar les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i científiques.