Arts escèniques

QUÈ SÓN? 

Les arts escèniques són un mitjà per expressar sentiments, explicar històries, per connectar amb els altres, així com també ens permet aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, enriquir l’expressió i la espontaneïtat. 

A l’escola es treballen les arts escèniques des d’infantil fins a primària, amb un projecte transversal que engloba el treball des de les diferents àrees. 

METODOLOGIA 

Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries i viure experiències inimaginables. 

A l’escola ja fa temps que a través del lema creem un fil conductor que ens acompanya durant tot el curs, això comporta la creació d’uns personatges i la relació amb uns valors amb els quals ens anem familiaritzant al llarg de tot el curs 

Les arts escèniques no les concebem només amb el teatre com a tal, les arts escèniques impliquen també la música, l’expressió corporal, l’expressió oral i escrita, la dicció, la improvisació, la memòria i un llarg etcètera. Aquesta globalitat per tant ens permet treballar-ho de forma transversal i  des de les diferents àrees.  

OBJECTIUS 

  • Contribuir al desenvolupament integral i harmònic de l’alumnat (social, emocional, cognitiu, psicològic i físic).  
  • Progressar en el coneixement d’altres matèries curriculars a través de l’expressió corporal i l’expressió oral. 
  • Afavorir actuacions i experiències interpretatives potenciant la memorística, l’expressió corporal, l’expressió emocional i el treball col·laboratiu.  
  • Desenvolupar la competència comunicativa, treballant la dicció i l’entonació  
  • Fomentar l’expressió de les pròpies emocions i la dels altres. 
  • Afavorir la cohesió grupal del nostre alumnat. 
  • Fomentar el treball en equip.