Ambients d’aprenentatge

El treball per Ambients afavoreix el desenvolupament dels infants partint dels seus  interessos i els seus coneixements previs, deixant-los temps i llibertat per a l’exploració, la manipulació i l’expressió en base els seus sentiments, emocions i necessitats. Ens ajuden a fomentar en cadascun dels nostres alumnes un camí propi, perquè cadascú té les seves pròpies necessitats, unes qualitats concretes, i un nivell de desenvolupament especial. Hem de conèixer els nostres alumnes per a tal de potenciar les seves intel·ligències. 

Considerem que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement. És una activitat que desperta la intel·ligència. 

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar els uns amb els altres. 

Els ambient d’aprenentatge d’Educació Infantil són: 

          Marie Curie (Ambient de Sensacions)  

          Van Gogh (Ambient d’art)  

          Pitàgores (Ambient de Matemàtiques)  

          Mercè Rodoreda (Ambient de Llenguatge)  

          Charlie Rivel (Ambient de Joc simbòlic) 

 

Els ambients d’aprenentatge de Cicle Inicial són: 

          Tortell Poltrona (Ambient de Dramatització i Joc simbòlic)  

          Victor Català (Ambient de Llenguatge)  

          Albert Einstein (Ambient de Matemàtiques)  

          Pilarín Bayés (Ambient d’art)  

          Jane Goodall (Ambient naturalista) 

Els ambients els realitzarem tres tardes a la setmana i els alumnes són els qui trien en quin ambient volen anar aquell dia. En cada ambient, els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials. Es prioritzen, per tant, les tasques no dirigides tot i que hi ha una sèrie de consignes bàsiques que cal seguir.