Interioritat

A la nostra escola, el projecte d’Interioritat es fonamenta en la recerca de sentit, una manera de “ser” i “estar” que segueix una doble direcció: el creixement personal cap endins i cap enfora. 

Les nenes i els nens van descobrint, a través de les seves vivències i aprenentatges, el seu interior i van desenvolupant i expressant la seva manera de ser. 

L’educació emocional és una aposta a llarg termini pel benestar individual i col·lectiu. Una persona que es coneix a si mateixa viu més en pau i alhora esdevé empàtica amb el seu entorn. Vivim en una societat exposada a la sobre informació i connectada (sovint en desmesura) a la tecnologia, per això des de l’escola apostem per l’educació emocional. Creiem que és una eina clau perquè els nostres infants connectin amb si mateixos, aprenguin a escoltar-se  i a comunicar-se i a trobar respostes per resoldre els seus conflictes (superar frustracions, saber comunicar necessitats, creure en si mateixos, cultivar l’autoestima…). La nostra tasca com educadors és acompanyar-los en el seu camí. 

El nostre Pla d’interioritat es planteja com un projecte d’escola amb una sistematització d’activitats adients a l’edat evolutiva de l’infant  i compta en tot moment amb la intervenció coordinada i el testimoni de tot l’equip de mestres i educadors de l’escola.