Equip local pastoral

La Pastoral de la nostra escola té com a objectiu desenvolupar una educació integral i personalitzada, on cada nen creixi  seguint uns valors humans i cristians que l’ajudin en la construcció del seu projecte de vida.  

Aquesta línia educativa basada en els valors, es viu i està present des de P-3 fins 6è de Primària.  

El nostre estil educatiu es basa en:  

Potenciar

Potenciar una relació educativa personal propera que reconeix la història personal de cada infant. Juntament amb la solidaritat cap als altres i el nostre entorn.

Respondre

Respondre amb una “actitud d’escoltar” dels educadors cap als nens i nenes,  pendent en tot moment de les necessitats individuals de cadascú. 

Oferir

Oferir una identitat cristiana i salesiana per afavorir una fe, una vida i una cultura. Desenvolupar els valors com: l’amistat, l’esforç, l’esperança, la tolerància, el respecte, … 

Acompanyar

Acompanyar als infants en el desenvolupament d’actituds que li permetin superar situacions difícils

Fomentar

Fomentar un ambient educatiu on el protagonista és l’infant, l’esperit de família, el raonament i la flexibilitat, el treball diari, la creativitat i el clima d’alegria i de festa propi del nostre carisma salesià. 

La Pastoral a la nostra escola està present en les activitats i els esdeveniments de tota la Comunitat Educativa. És l’esperit “familiar” i “proper” que ens identifica com escola oberta i solidaria amb tothom.