Educació Infantil

L’educació en els primers anys escolars és la base per al futur emocional, afectiu, cognitiu i psicomotor del nen/a. En el nostre centre potenciem el desenvolupament de totes les seves capacitats i talents dins d’un enfocament globalitzat on la persona és el centre, on cadascun és el protagonista del seu propi aprenentatge i on es respecten els ritmes i característiques de cada nen/a.

Expressem

Comunicació i llenguatge
Arts escèniques
Música
Educació emocional
Psicomotricitat

Comunitat

Equip docent