Proposta educativa

¿QUINS ELEMENTS ENS AJUDEN A DEFINIR-NOS?

MISSIÓ 

L’Escola Salesiana Mare de Déu de la Soledat té com a missió promoure l’educació integral dels nens i nenes d’acord amb una concepció de la persona, la vida i del món, segons l’estil educatiu de Sant Joan Bosco i María Mazzarello, i els prepara per a participar activament en la transformació i la millora de la societat.

VISIÓ 

La nostra escola té com a visió promoure un model de persona que es conegui, es valori i valori als altres, que sàpiga conviure i treballar en equip, que tingui capacitat crítica, que sigui flexible i creatiu, que sigui alegre, se senti estimat i hagi experimentat i viscut els valors cristians, fomentant l’aprenentatge de les arts escèniques.
Volem  arribar a ser referent en el barri on les arts escèniques siguin un mitjà per fer alumnes competents, potenciant el desenvolupament afectiu, cognitiu, la capacitat crítica i la solidaritat.

VALORS

Els Valors que caracteritzen la nostra Proposta Educativa són:
Acolliment incondicional de la persona i acompanyament en el procés evolutiu integral de l’alumne.
Personalització i atenció individualitzada tenint present la diversitat de cada persona.
Confiança en els nens i nenes, protagonistes del seu futur.
Compromís i responsabilitat com a elements essencials per al desenvolupament personal i social i el creixement continu.
Solidaritat i visió crítica de la realitat i consciència per tenir cura del nostre món.
Alegria i familiaritat com elements indispensables del nostre ambient.