1632046878193

L’equip docent està format per tots els mestres que imparteixen classe o treballen en alguna de les etapes i nivells de centre. És l’equip que porta a terme la tasca de l’educació, complementat pel PAS (Personal d’Administració i Serveis) i molts educadors i monitors. Actualment està format per 17 persones repartides de la següent manera per etapes:

EDUCACIÓ INFANTIL

5 mestres

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

11 mestres