Consell escolar

El Consell Escolar és un òrgan molt important al centre, ja que és la veu de totes les persones que representen la Comunitat Educativa.

 com a missió fonamental, a més d’aprovar la PGA, els comptes relatius a la subvenció dels Concerts Educatius, i altres: supervisar, promoure, proposar i tractar assumptes relacionats amb temes tan rics i importants com el funcionament general de centre, la convivència, les instal·lacions, els projectes i plans de direcció i innovació, col·laboració amb altres entitats, etc. 

Consell escolar

Actualment està format per 13 persones:

DIRECTORA

Mª Jesús Ballester 

REPRESENTANTS DE L’ENTITAT TITULAR 

Remei Márquez 

Conchita Tijero 

Àngels Hernández 

REPRESENTANTS MESTRES 

Olga Barrón 

Julián Molero 

Anna Falces 

Sònia Campi 

REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES 

Daniel Jiménez 

Mar Romaní 

Eva Mª Marcos Peña 

Roser Caballé 

REPRESENTANT PERSONAL, ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Mariano Abad